Jörgens Livslopp

Jörgens Livslopp vill inspirera till ett aktivt och hälsosamt liv samtidigt som vi tillsammans gör en god gärning. Oavsett vilken utmaning du tar dig för kan du alltid bidra med 1 kr/minut.

Genom att göra ditt eget livs lopp eller deltaga i dina vänners Livslopp är du med och bidrar till ett aktivt liv mot cancer. Vi skänker 1 kr per minut det tar oss att genomföra aktiviteten till Cancerfonden.